Legislatie

Ce zice standardul SR EN 12566 cu privire la posibilitatile de deversare ape uzate

Legenda: A-    ape uzate menajere – influent B-    ape uzate-preepurate C-    infiltrare in sol D-    iesirea apelor uzate epurate 1 – fosa septica prefabricata (SR EN 12566-1) 2 – sistem de infiltrare in sol (SR EN 12566-2 parte in pregatire) 3 – instalatie de epurare ape uzate (SR EN 12566-3) 4 – fose septice construite […]

Obligaţia de a face – Desfiinţare fosă septică

Obligaţia de a face. Desfiinţare fosă septică. Autorizaţie de construire.Autorizaţia de construire este actul administrativ de autoritate, eliberat de organele administraţiei publice locale, care se bucură de o prezumţie relativă de legalitate ce poate fi răsturnată numai prin anularea sa de către instanţa de contencios administrativ competentă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 843/254 din 12.04.2007 reclamanţii V. R. şi V. L. l-au chemat în judecată pe pârâtul R. I. pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să îl oblige pe acesta să…

NTPA-002/2002: Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare

NTPA-002/2002 : Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare : Normativul are ca scop stabilirea conditiilor in care se accepta evacuareaapelor uzate in receptorii mentionati la alin. (1), astfel incat sa se asigure protectiasi functionarea normala a acestora, precum si protejarea mediului de efectele adverse ale evacuarilor de ape uzate.

  1. Normativul NTPA001 – de deversare a apelor uzate in emisar
  2. Normativul NTPA002 – de deversare in canalizare sau statii de epurare