Legislatie

HG nr 622 – privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

– extras –

ART 12 – alineat 3 “In situatiile in care pentru unele produse pentru constructii nu sunt in vigoare specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice recunoscute, precum si in perioada de coexistenta a specificatiilor tehnice armonizate in vigoare, se admite introducerea pe piata romaneasca a produselor respective in urmatoarele conditii dupa caz :

a) atunci cand exista standarde nationale aplicabile, produsele care sunt realizate in conformitate cu standardele respective pot fi introduse pe piata daca conformitatea cu standardele face obiectul unei declaratii de conformitate date de producator sau reprezentantul sau autorizat pe baza unei proceduri de evaluare echivalente sistemului de atestare a conformitatii prevazut pentru produs potrivit prevederilor art 21 alin 5

b) atunci cand nu exista standardele nationale sau produsele se abat de la prevederile standardelor existente, produsele pot fi introduse pe piata pe baza agrementului tehnic in constructii si cu respectarea prevederilor acestuia

ART 21 alin 5 Sistemele de atestare care pot fi utilizate sunt cele prevazute la pct.2 din anexa3.

Sistemul aplicabil unui anumit produs sau unei familii de produse determinte este stabilit, conform prevederilor deciziilor Comisiei Europene, printr-un regulament specific, elaborat ca document tehnic director, si se prevede in specificatiile tehnice de referinta pentru produsele respective.

Anexa 3– Atestarea conformitatii cu specificatiile tehnice, punctul 2– Sisteme de atestare a conformitatii prevede :

Sistemele de atestare a conformitatii produselor se definesc in functie de repartizarea sarcinilor intre producator si organismele notificate si se codifica intr-o notatie numerica de la 1la 4 exprimand nivelul de exigenta in ordine descrescatoare. Punctul F .Sistem 4 : declaratie de conformitate a produsului(de al treilea tip)data de producator, pe baza urmatoarelor sarcini efectuate de el insusi : incercari initiale de tip ale produsului; controlul productiei in fabrica.

Lasa un comentariu