Legislatie

Igiena evacuării apelor uzate menajere din fosele septice

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI

ORDINUL Nr. 1503 din 9.10.2002

pentru aprobarea reglementării tehnice

„Normativ privind cerinţele de calitate pentru

unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere

şi apartamente) din clădiri hoteliere”,

indicativ NP 079­02

D. 3. Igiena evacuării apelor uzate menajere

Unităţile funcţionale de cazare trebuie prevăzute cu un sistem de eliminare a apelor uzate, conform reglementărilor tehnice pentru construcţii şi pentru igienă a utilizatorilor.

Coloanele interioare de canalizare care traversează grupurile sanitare sau, după caz, bucătăriile din unităţile funcţionale de cazare, precum şi racordurile la coloanele de canalizare ale obiectelor sanitare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii principale:

 • ­ să nu prezinte zone potenţiale de contaminare cu microorganisme a vecinătăţilor (microbi, bacterii etc);
 • ­ să nu emită mirosuri dezagreabile;
 • ­ să nu prezinte degajări de gaze;
 • ­ să nu prezinte riscul contactului cu sistemul de distribuţie a apei

Criterii (parametri) şi niveluri de performanţă

D.3.1. Număr de obiecte sanitare. în unităţile funcţionale de cazare, prevăzute cu dispozitive care să permită colectarea şi deversarea apelor uzate

Nivelul: ­ Conform STAS 1795

D.3.2. Nivelul mirosurilor dezagreabile provenite din evacuarea apelor uzate

Nivelul:­

 • 0 ­ în camerele sau apartamentele de hotel de clasa 5 şi 4 stele;
 • ­1 ­ în camerele sau apartamentele de hotel de clasa 3, 2 şi 1 stele.

Notă:

Nivelul de mirosuri dezagreabile reprezintă o anumită valoare maxim admisă, pe o scală

gradată de la 0 la 4, în funcţie de intensitatea mirosului resimţit pe un grup de 10 persoane, normale din punct devedere olfactiv:

 • 0­ miros nedetectabil:
 • 1­ miros greu detectabil;
 • 2 ­ miros uşor detectabil;
 • 3­ miros jenant;
 • 4­ miros iritant.

Lasa un comentariu